De voornamen George Andries komen 13 keer voor in de stamboom Koeze. Het gaat hier steeds om vernoemingen. Van de oudst bekende, George Andries Hofman, is (nog) niet bekend naar wie hij vernoemd is.

 

 

I.

(vernoemd naar grootvader van moederszijde George Andries Hofman)

 

Georg Andries Koese, zn. van Aldert Koese en Pietje Hofman, geb. te Leeuwarden op vrijdag 7 aug 1807, ged. te Leeuwarden op zondag 30 aug 1807, letterzetter, ovl. (57 jaar oud) te Veenhuizen op vrijdag 24 feb 1865.

tr. (resp. 16 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Leeuwarden op zondag 23 nov 1823

met Ymkje Feddema, dr. van Roeloff Feddema (copiïst,verver,winkelknecht) en Breckie Taekes van der Veer (schoolhouderes), geb. te Leeuwarden op dinsdag 1 okt 1805, ged. te Leeuwarden op woensdag 16 okt 1805, naaivrouw, ovl. (63 jaar oud) te Leeuwarden op zondag 15 aug 1869, begr. te Leeuwarden op donderdag 19 aug 1869.

Uit dit huwelijk 5 kinderen

 

II.

(vernoemd naar overgrootvader van moederszijde Georg Andries Hofman)

 

Georg Andries Koeze, zn. van Albertus Koese (weger Stadswaag) en Doetje Ydes van der

Veen (vroedvrouw), geb. te Leeuwarden op donderdag 27 apr 1826, ged. te Leeuwarden op zaterdag 29 apr 1826, boerenknecht,veehouder, ovl. (75 jaar oud) te St.Johannesga op zaterdag 23 nov 1901.

tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Heerenveen op zondag 7 jan 1849

met Andersjen Foekes Dijkstra, dr. van Foeke Bouwes Dijkstra (boer, huisman) en Rinkse Roelofs van Hes, geb. te Delfstrahuizen op dinsdag 11 dec 1827, ovl. (74 jaar oud) op maandag 3 nov 1902.

Uit dit huwelijk 14 kinderen.

 

III.

(vernoemd naar zijn grootvader I.)

 

George Andries Koeze, zn. van Pieter Koeze (klerk) en Antonia Meyer (naaivrouw stadsarmenhuis), geb. te Leeuwarden op donderdag 1 mrt 1855, klerk, ovl. (54 jaar oud) te Leeuwarden op vrijdag 30 jul 1909.

tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Leeuwarden op zaterdag 1 mei 1880

met Ida Katharina Peternella van Vuuren, dr. van Willem van Vuuren (geweermaker) en Barendina Rietkerk, geb. te Delft circa 1856, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Marssum op zaterdag 16 mei 1931.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

IV.

(vernoemd naar zijn grootvader I en neef van III.)

 

George Andries Koeze, zn. van Aldert Koeze (zilversmid) en Janneke Leensma, geb. te Sneek op woensdag 25 jan 1871, ovl. (1 jaar oud) te Sneek op zaterdag 31 aug 1872.

 

V.

(vernoemd naar zijn grootvader I en neef van III. en IV.)

 

George Andries Koeze, zn. van Aldert Koeze (zilversmid) en Janneke Leensma, geb. circa 1874, arts te Benningbroek (Medemblik), ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Benningbroek op vrijdag 8 mrt 1929.

tr. met Geertje (Gé) Kossen, geb. in 1891, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Benningbroek op dinsdag 1 aug 1972.

.

 

VI.

(vernoemd naar zijn grootvader II.)

 

Georg Andries Koeze, zn. van Foeke Andries Koeze (koopman) en Fimke Wiegers ten Hoeve (dienstbode), geb. te St.Johannesga op zondag 19 okt 1879, landarbeider, ovl. (80 jaar oud) te Heerenveen op donderdag 21 apr 1960.

tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Heerenveen op zaterdag 28 mei 1910

met Wiegertje Veldman, dr. van Jan Veldman (arbeider) en Jantje Schipper, geb. te Oosterzee op zaterdag 10 sep 1887, ovl. (76 jaar oud) te Oranjewoud op vrijdag 17 jul 1964.

Uit dit huwelijk 3 dochters.

 

 

VII.

(vernoemd naar zijn overgrootvader II. en achterneef van VI.)

 

George Andries Koeze, zn. van Wytze van der Meer (veehouder) en Doetje Koeze, geb. te Groningen op maandag 7 nov 1904, ovl. (68 jaar oud) te Groningen op woensdag 10 okt 1973, begr. te Dorkwerd.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Aduard op donderdag 24 mei 1928, kerk.huw. te Hoogkerk op donderdag 24 mei 1928

met Renske Bos, dr. van Sybe Bos en Minke de Jong, geb. op woensdag 23 sep 1903, ovl. (86 jaar oud) op woensdag 31 jan 1990, begr. te Hoogkerk.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 

VIII.

 

(vernoemd naar zijn overgrootvader I.)

George Andries Koeze, zn. van Pieter Koeze (Onderwijzer, Inspecteur bij het onderwijs op Java) en Johanna Smits (Onderwijzeres), geb. te Leiden op maandag 28 mei 1923, Kassier Verz.mij OLVEH, ovl. (34 jaar oud) te 's-Gravenhage op zondag 14 jul 1957, begr. te 's-Gravenhage op donderdag 18 jul 1957.

otr. te 's-Gravenhage, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenhage op woensdag 12 mrt 1952

met Martina Maria Sikkel, dr. van Johannes Jacobus Sikkel (polijster,stoffeerder) en Adriana Maria den Hertog (Verkoopster V & D Den Haag), geb. te 's-Gravenhage op woensdag 6 apr 1927, ged. te Voorburg, Ambtenaar Gemeente Voorburg, ovl. (79 jaar oud) te Voorburg op zaterdag 10 feb 2007, begr. te 's-Gravenhage op donderdag 15 feb 2007.

Uit dit huwelijk een zoon.

 

IX.

 

(vernoemd naar zijn vader VII.)

 

George Andries Koeze, zn. van George Andries Koeze en Renske Bos, geb. op donderdag 1 jul 1943.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) in 1971

met Margriet Postma, geb. circa vrijdag 5 dec 1947.

Uit dit huwelijk 2 kinderen

 

 

X.

(vernoemd naar zijn vader VIII.)

 

George Andries Koeze, zn. van George Andries Koeze (Kassier Verz.mij OLVEH) en Martina Maria Sikkel (Ambtenaar Gemeente Voorburg), geb. te 's-Gravenhage op maandag 18 mei 1953, ged. te Voorburg, Leraar Wiskunde|Informatica.

 

XI.

(vernoemd naar zijn vader VII.)

George Andries Koeze, zn. van George Andries Koeze en Margriet Postma, geb. op woensdag 25 sep 1974, assistent ontwerper at Ministerie vassistent architectural/urban design at Atelier Rijksbouwmeester.

tr. met Marieke Veling.

 

Overigen

(vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde VII.)

George Andries Smeding, zn. van Tjipke Smeding (Los werkman, melkboer) en Minke Doortje Koeze, geb. te Sarnia op woensdag 9 nov 1955.

Relatie met Trees Hendriks.

 

(vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde II.)

George Andries de Jong, zn. van Pieter J. de Jong (arbeider) en Rinske A. Koeze, geb. te Schoterland op donderdag 16 jun 1892, klompmaker.

 

Top

PlaKo Productions  | g.koeze@gmail.com